Miejsce w domu studenta 2017/2018

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018

Na podstawie  §4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

 • składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok
  akademicki 2017/2018′:

  1. dla obecnych studentów:
   od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
  2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.
 • rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:
  1. obecnym studentom:
   21 lipca 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 5 lipca 2017 r.
  2. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych
   magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
   – 11 sierpnia 2017 r.
   – 8 września 2017 r.
  3. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom. które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
   – 15 września 2017 r.
   – 28 września 2017 r.
 • kwaterowania w domach studentów
  1. dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
  2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

 

 • Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.
 • Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.
 • Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb