UWAGA STUDENCI I ABSOLWENCI! Nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Tłumaczenia – niezbędnym narzędziem w globalnym świecie

Biuro tłumaczeń Berligo.com ogłasza ogólnopolski konkurs stażowy na najciekawszy artykuł poglądowy poświęcony zastosowaniu tłumaczeń we współczesnym świecie. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów studiów z filologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki oraz innych pokrewnych kierunków studiów.

Do 25 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Tłumaczenia – niezbędnym narzędziem w globalnym świecie. Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu poglądowego na wybrany przez autora temat o objętości od 3 do 4 tys. znaków (bez spacji) poświęconego tłumaczeniom i ich zastosowaniu w współczesnym świecie. Autorzy najlepszych prac otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do  studentów i absolwentów:

  • wszystkich kierunków filologicznych,
  • kierunków: stosunki międzynarodowe, europeistyka, amerykanistyka, dyplomacja,
  • kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, media i komunikacja społeczna,
  • wszystkich kierunków pokrewnych.

Głównymi nagrodami w konkursie są:

I miejsce (1 osoba) – miesięczny płatny staż.

  • Staż będzie polegał na przygotowywaniu i opracowywaniu artykułów i treści merytorycznych na stronę berligo.com. Laureat w ramach stażu podpisuje z organizatorem Umowę o dzieło. Wynagrodzenie brutto za staż wynosi 1 000 zł. Współpraca stażysty z Organizatorem stażu będzie odbywać się w formie pracy zdalnej (np. w domu laureata).
  • Laureat otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu w Biurze tłumaczeń Berligo.com oraz referencje.

Wyróżnienie (2 osoby) – miesięczny płatny staż.

  • Staż będzie polegał na przygotowywaniu i opracowywaniu artykułów i treści merytorycznych na stronę berligo.com. Wyróżniony laureat w ramach stażu podpisują z organizatorem Umowę o dzieło. Wynagrodzenie brutto za staż wynosi 500 zł. Współpraca stażysty z Organizatorem stażu będzie odbywać się w charakterze pracy zdalnej (np. w domu laureata).
  • Po odbyciu stażu laureat otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu w Biurze tłumaczeń Berligo.com oraz referencje.

Praca konkursowa – zgłoszenie udziału

Do konkursu będą przyjmowane prace w języku polskim o objętości od 3 do 4 tyś. znaków (bez spacji). Artykuły muszą być napisane zgodnie z zasadami tworzenia pracy poglądowej.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać gotową pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym do pobrania poniżej) na adres: j.bukowski@berligo.com do 25 lipca 2017 do godz. 23:59.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb