Program „DIALOG” MNiSW

  • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
  • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
  • Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
  • Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

System Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) do składania wniosków w programie pn. „DIALOG” został otwarty 9 stycznia 2017 r., tabela kosztorysu będzie dostępna od 12 stycznia 2017 r.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb