MFA Scholarships – izraelskie stypendia naukowe

Deadline: 30 listopada 2017 r.
Do 30 listopada będzie trwał nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2018/2019. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.
W ramach konkursu przyznane zostanie:
  • stypendia specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki;
  • stypendia na letni kurs języka hebrajskiego, tzw. ulpan.
Osoba ubiegająca się o stypendium musi spełniać następujące warunki:

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb