Vademecum zatrudnienia/Employment handbook

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Biuro Spraw Pracowniczych opracowało Vademecum zatrudnienia – przewodnik opisujący m.in. zasady rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania oraz wiele innych kwestii przydatnych kandydatowi do pracy oraz pracownikowi na różnych etapach jego kariery i pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z Vademecum zatrudnienia dostępnego na stronie internetowej BSP http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/. Wersja w języku angielskim – Employment handbook – jest dostępna na stronie http://en.bsp.adm.uw.edu.pl/employment-handbook/.

Z poważaniem

Biuro Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Warszawski


Dear Sir or Madam,

We would like to kindly inform you that the Office of Human Resources (BSP) has prepared the Employment handbook – a guide to employment at the University of Warsaw describing i.a. the rules of recruitment process, employment, remuneration and many other issues, useful for both a job candidate and an employee, at various stages of his career at the University of Warsaw.

We invite you to read and use the Employment handbook – available on the website of Office of Human Resources (English version) http://en.bsp.adm.uw.edu.pl/employment-handbook/.

Yours faithfully,

Office of Human Resources

University of Warsaw

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb