IMOTION – Erasmus Staff Training – wymiana pracowników administracyjnych

Zachęcamy pracowników administracyjnych do udziału w programach wymiany (szkolenia, warsztaty), w zakresie obsługi międzynarodowych projektów badawczych, organizowanych przez różne uczelnie z całej Europy w ramach „Erasmus Staff Training”.

Oferty zamieszczone na stronie http://staffmobility.eu/staff-week-search można filtrować wg tzw. grup docelowych „target groups”

Link do tej bazy ofert został również dodany do naszej wyszukiwarki „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”: https://mobility.project.uw.edu.pl .

UWAGA: 

Finansowanie kosztów podróży i pobytu należy zapewnić we własnym zakresie, tj. sfinansować je ze środków jednostki wysyłającej, chyba że macie Państwo “zabezpieczone” środki pokrycie kosztów wymiany pracowników w programie Erasmus + (BWZ co roku ogłasza konkurs zamykany we wrześniu).

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb