NAWA: Stypendia na studia podyplomowe w Japonii

Termin składani wniosków upływa 30 marca 2018 r.

Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Wymagania:

  • dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował dotychczas);
  • wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat;
  • w momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

  • kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie;
  • Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka;
  • kandydaci mogą się ubiegać o akceptację uczelni japońskiej dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie.

Termin zgłoszenia kandydatów: 30.03.2018 r.

Kandydaci z uczelni artystycznych i medycznych zgłaszani są przez uczelnie macierzyste odpowiednio do Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Zdrowia.

Stypendia wypłaca strona japońska.

UWAGA: Bieżąca rekrutacja dotyczy wyjazdów, które dojdą do skutku w roku 2019. Prosimy nie przesyłać zgłoszeń wcześniej niż w styczniu 2018 r.

Zobacz: Informacje ogólne

 

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/japonia

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb