XI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa XI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 maja 2018 r.


Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

VII Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, zajmujących się filozofią, socjologią, historią, językami, literaturą i kulturą krajów orientalnych w perspektywie interdyscyplinarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 maja 2018 r. w Budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa.

Informacje praktyczne i zgłoszenia:

 • Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 22 kwietnia 2018 r.
 • Abstrakt powinien mieć minimum 250 słów i być poparty bibliografią.
 • Referaty powinny trwać 20 minut.
 • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 70 zł.
 • Po konferencji wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna. Osoby, których referat zostanie przyjęty, poproszone zostaną o przesłanie swojego artykułu w formie pisemnej do 30 czerwca 2018 r. Artykuły przekazane zostaną do recenzji Radzie Naukowej, która podejmie decyzję o przyjęciu artykułu do druku.

Formularz zgłoszeniowy tegorocznej konferencji:  https://www.dropbox.com/s/pf63nlf1eisqfww/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.docx?dl=0

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
 • prof. dr hab. Piotr Taracha
 • prof. UW dr hab. Bożena Śliwczyńska
 • dr hab. Öztürk Emiroğlu
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
 • dr hab. Ewa Rynarzewska
 • dr hab. Jerzy Tulisow
 • dr Angelika Adamczyk
 • dr Monika Nowakowska
 • dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb