Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium

Termin składania dokumentówdo 9 lipca 2018 r.

Komunikat BWZ nr 6/18/SMS/2018/2019
Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103) – rok akademicki 2018/19

Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze stypendium (wyjazd w semestrze zimowym)

UWAGA !

a) Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym.

b) Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy w semestrze zimowym przysługuje stypendium w wysokości:

– 500 euro/miesięcznie – Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

– 450 euro/miesięcznie – Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia.

c) Stypendia będą finansowane z projektu 2017/18, dlatego nie ma możliwości ani przedłużenia ani zmiany terminu wyjazdu na semestr letni.

d) Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

 

 1. Warunki uczestnictwa i kryteria
 • studenci, którzy ukończyli co najmniej 1 rok studiów pierwszego stopnia;
 • średnia ocen za ostatni rok akademicki co najmniej 3,49, dozwolony jest 1 warunek;
 • znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię zagraniczną;
 • pierwszeństwo skorzystania z miejsc mają studenci, którzy studiują na kierunku pokrewnym
  z kierunkiem, na który została zawarta umowa międzyinstytucjonalna Erasmus+
  (wykaz wolnych miejsc.xlsx);
 • studenci zakwalifikowani w ramach pierwszej tury (do marca 2018 r.) mogą uczestniczyć w drugiej turze, ale tylko w ramach wolnych miejsc swojej jednostki macierzystej.
 1. Wymagane dokumenty

Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu), z:

 1. wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.
 2. uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.

Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus (mobilności) macierzystego wydziału / instytutu.

 • Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków lub liczbie warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
 • Oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+.

UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

 1. Termin składania dokumentówdo 9 lipca 2018 r.
 2. Miejsce składania dokumentów

Biuro Współpracy z Zagranicą UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28
Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.30 – 14.00.

 1. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze zimowym występuje BWZ.

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów zostanie otwarta po 9 lipca br.

Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

Sylwia Salamon,
Uczelniany koordynator programu Erasmus+

Warszawa, 03.04.2018r.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę http://bwz.uw.edu.pl/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb