NCN: Ogłoszenie konkursów PRELUDIUM 15 – do 11 czerwca 2018 na WO

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r.

Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Zespół badawczy może liczyć do 3 osób
, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

więcej

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb