Program „DIALOG” – m.in. „Humanistyka dla rozwoju”

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • „Doskonałość naukowa”
  • „Nauka dla innowacyjności”
  • „Humanistyka dla rozwoju”

Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

  1. implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
  2. pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;
  3. wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych

 

  • Dla kogo – Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
  • Dziedziny – Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
  • Dofinansowanie dla jednego grantu – od 100 tys. do 2 mln zł.
  • Terminy – Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

System Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) do składania wniosków w programie pn. „DIALOG” – https://osf.opi.org.pl/

 

https://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb