NCN: Pierwsza edycja konkursu Sheng – polsko-chińskie projekty badawcze

Termin składania wniosków upływa 17 września w NCN

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze

Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust.1 pkt 1 lit. b) i art. 20 ust. 4 oraz art. 21  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 52/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z National Natural Science Foundation of China (NSFC) zawartego dnia 28 marca 2018 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SHENG 1 na polsko–chińskie projekty badawcze.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły chińskie w polsko-chińskich projektach badawczych w konkursie SHENG 1 podlega zasadom ustalonym przez NSFC.

Nabór wniosków dla jednostek polskich będzie prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski w konkursie SHENG 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. Formularze wniosków w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

SHENG 1- dokumentacja konkursowa:

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb