DSM 2018 przyznane

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 31 lipca 2018 r.

 W dniu 31 lipca 2018 r. zebrała się Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW w składzie:

 • dr hab. Józef Pawłowski – Prodziekan
 • dr Izabela Will – o. Kierownika Katedry Języków i Kultur Afryki
 • dr hab. Danuta Stasik – Kierownik Katedry Azji Południowej
 • dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi – p.o. Kierownika Katedry Japonistyki
 • dr Mirosław Michalak – p.o. Kierownika Zakładu Iranistyki
 • dr Anna Paradowska – Kierownik Zakładu Koreanistyki
 • dr Małgorzata Religa – Kierownik Zakładu Sinologii
 • dr Agata Bareja-Starzyńska – Kierownik Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej
 • dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW – Kierownik Zakładu Hebraistyki
 • dr Konrad Zasztowt – p.o. Kierownika Zakładu Islamu Europejskiego
 • dr Olga Drewnowska-Rymarz – Kierownik Zakładu Wschodu Starożytnego

celem rozstrzygnięcia konkursu na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Na konkurs wpłynęło 11 wniosków, w tym 1 wniosek od adiunkta i 10 wniosków od uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego.

Komisja rozdzieliła kwotę zł. 73.760,00 na finansowanie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb