Nowa oferta stypendialna DAAD 2019/2020

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej przedstawiła propozycje stypendiów wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców.
Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.
Zgodnie z informacjami DAAD w ofercie konkursowej zaplanowane są:
  • stypendia dla studentów i absolwentów;
  • stypendia dla doktorantów i młodych naukowców;
  • stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich;
  • stypendia dla byłych stypendystów.
Nowością w ofercie konkursowej są:
  • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w trybie cotutelle;
  • Stypendia na pobyty badawcze – studia doktoranckie w ramach polsko-niemieckiej opieki naukowej;
  • Bilateralna wymiana naukowców.

Szczegóły na stronie https://www.daad.pl/pl/2018/08/08/nowa-oferta-stypendialna-daad-2019-2020/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb