Terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego na UW w roku akademickim 2018/19

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 3 listopada 2017 r. (Monitor UW z 2017 r. poz. 289) określam terminy składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego doktoranckie:

Terminy na WO:

  • Składanie wniosków: do 22 października
  • Ocena wniosków przez komisję: do 12 listopada

Więcej informacji: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/zwiekszenie-doktoranckie/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb