Nabór wniosków do konkursu na stypendium TART Nabór wniosków do konkursu na stypendium TART

Program START 2019 – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

Stypendium trafia bezpośrednio na konto Stypendysty!

Wnioski w konkursie START 2019 można składać do 31 października br. w FNP, do 22 października br. w SOB WO / BOB UW

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start   i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

  • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
  • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)

  • z podpisami:
    • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
    • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
    • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Sekcji Obsługi Badań Wydziału do 22 października br. (Dziekanat Studencki, Beata Kryśkiewicz)

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

 

<- kliknij w obrazek w celu powiększenia

 

 

 


Pliki do pobrania

Nowy_regulamin_programu_START-1

Regulamin Stypendium B. Skargi

Instrukcja_START_2019

START_2019_odpowiedzi_na_czeste_pytania

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb