Nowy podział dyscyplin

Lp. Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna
1 Dziedzina nauk humanistycznych 1)       archeologia
2)       filozofia
3)       historia
4)       językoznawstwo
5)       literaturoznawstwo
6)       nauki o kulturze i religii
7)       nauki o sztuce
2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 1)       architektura i urbanistyka
2)       automatyka, elektronika i elektrotechnika
3)       informatyka techniczna i telekomunikacja
4)       inżynieria biomedyczna
5)       inżynieria chemiczna
6)       inżynieria lądowa i transport
7)       inżynieria materiałowa
8)       inżynieria mechaniczna
9)       inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1)       nauki farmaceutyczne
2)       nauki medyczne
3)       nauki o kulturze fizycznej
4)       nauki o zdrowiu
4 Dziedzina nauk rolniczych 1)       nauki leśne
2)       rolnictwo i ogrodnictwo
3)       technologia żywności i żywienia
4)       weterynaria
5)       zootechnika i rybactwo
5 Dziedzina nauk społecznych 1)       ekonomia i finanse
2)       geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
3)       nauki o bezpieczeństwie
4)       nauki o komunikacji społecznej i mediach
5)       nauki o polityce i administracji
6)       nauki o zarządzaniu i jakości
7)       nauki prawne
8)       nauki socjologiczne
9)       pedagogika
10) prawo kanoniczne
11) psychologia
6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 1)      astronomia
2)      informatyka
3)      matematyka
4)      nauki biologiczne
5)      nauki chemiczne
6)      nauki fizyczne
7)      nauki o Ziemi i środowisku
7 Dziedzina nauk teologicznych nauki teologiczne
8 Dziedzina sztuki 1)      sztuki filmowe i teatralne
2)      sztuki muzyczne
3)      sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb