Wnioski Opus 16, Preludium 16, Sonata 14 – obieg dokumentów na UW

↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑
Po kliknięciu w systemie OSF  „Zablokuj wersję do NCN”
po lewej stronie menu na górze pojawi się napis

ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU
↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑

Papierową wersję wydrukowanego „PDF skróconego wniosku”, podpisaną przez Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana) i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB
Do wniosku należy dołączyć Potwierdzenie Jednostki – ten dokument podpisuje Rektor.
Wzór dokumentu do podpisu pobiera się z systemu OSF z zakładki ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU (przycisk Pobierz potwierdzenie). Po podpisie Rektora dokument zeskanujemy i prześlemy do Wnioskodawcy na adres mailowy – bardzo prosimy o podanie swojego adresu mailowego na papierowej wersji wniosku złożonego do BOB.Wnioskodawca załącza w systemie OSF przesłany przez nas skan.
Wnioskodawca załącza pozostałe wymagane załączniki:

  • Potwierdzenie Kierownika projektu (podpisane przez Kierownika projektu i zeskanowane)

i w przypadku Preludium

  • Oświadczenie opiekuna naukowego (podpisane przez Opiekuna i zeskanowane → można je znaleźć w sekcji OŚWIADCZENIA lub w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU)
Klikamy w systemie OSF „Wyślij do NCN”

Powodzenia!

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb