Programy Fulbrighta − nabór wniosków Programy Fulbrighta − nabór wniosków

Fulbright Junior Research Award – stypendia w USA dla doktorantów

Termin naboru: od 1 lutego 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych na realizację projektu badawczego w USA. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest zebranie materiałów do rozprawy doktorskiej. W czasie pobytu stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty. Wysokość́ stawek stypendialnych szacowana jest przez IIE lub uczelnię, przykładowo: University of Florida (Gainesville): 1340 USD miesięcznie, Columbia University (New York): 2000 USD miesięcznie.

Ostateczna wysokość́ stypendium zależy od afiliacji stypendysty, realnych potrzeb oraz dostępnych smrodków finansowych.

Stypendium może również̇ obejmować́:

  • Jednorazowy dodatek na przeprowadzkę̨ oraz zagospodarowanie się̨ w USA (1300 USD).
  • Dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD miesięcznie).
  • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy).
  • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA (250 USD miesięcznie na każdą̨ osobę̨ towarzyszącą̨). Chęć́ wyjazdu z rodziną musi zostać́ zgłoszona w formularzu aplikacyjnym.

Czytaj więcej: http://fulbright.edu.pl/junior-award/#1545857874860-0f5affb0-7086

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb