Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Dotychczas z możliwości takiej skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców.

Stowarzyszenie KOPIPOL od 1995 r., jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki między uprawionych autorów publikacji naukowych i technicznych stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku. Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

Stowarzyszenie dotychczas wypłaciło wynagrodzenie 19 883 naukowcom na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wypłaty objęły ponad 45 000 wynagrodzeń.

Aby otrzymać wynagrodzenie z systemu repartycji indywidualnej należy:

  • sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie imienia i nazwiska w wyszukiwarce uprawnionych autorów (www.wyszukiwarka.kopipol.pl), dostępnej również ze strony internetowej Stowarzyszenia (www.kopipol.pl)
  • wygenerować za pomocą w/w wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracji oraz oświadczenia o autorstwie utworów),
  • prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą tradycyjną na adres: 25-512 Kielce, ul. Warszawska 21 lok. 31.
Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem internetowym Stowarzyszenia KOPIPOL

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb