MSZ: Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Do 15 października 2019 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. 
Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać tylko prace magisterskie, które zostały obronione w roku zgłoszenia tj. 2019 r. Muszą one mieścić się w zakresie podanej poniżej tematyki:
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dia laureata i miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagraniczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do końca 2018
roku.
Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej
przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca
została obroniona na adres konkurs.minístra@msz.gov.pl, dołączając:

 • a) opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 • b) opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 • c) życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu,
  adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres
konkurs.ministra@msz.gov.pI iub telefonicznie: Magdalena Krawczyńska-Krupa tel. 22 523 8025

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb