ZIP – program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego

Posted by  on 5 lutego 2019

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. W ramach programu zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

https://zip.uw.edu.pl/

 

Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)


UW realizować będzie działania w czterech modułach:

Programy kształcenia
 • nowe lub zmodyfikowane programy studiów II stopnia,
 • nowe programy studiów II stopnia w jęz. angielskim,
 • szkoły letnie w językach obcych dla studentów studiów I i II stopnia,
 • włączanie wykładowców z zagranicy do dydaktyki uniwersyteckiej.
Studia doktoranckie
 • nowe programy kształcenia na studiach doktoranckich,
 • doktoranckie szkoły letnie,
 • zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów,
 • stypendia wspierające mobilność doktorantów,
 • dofinansowanie wyjazdów zagranicznych.
Podnoszenie kompetencji
 • zajęcia, warsztaty i szkolenia dla studentów podnoszące kompetencje: informatyczne, analityczne, komunikacyjne, językowe i inne sprzyjające szeroko pojętej przedsiębiorczości.
Zarządzanie uczelnią
 • warsztaty i szkolenia dla pracowników administracji,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • analizy strategiczne służące doskonaleniu procesów zarządczych,
 • doskonalenie narzędzi informatycznych.

Nad realizacją programu ZIP czuwają prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju. Koordynatorką projektu jest Gabriela Sempruch (BWR). Pracami nad poszczególnymi modułami kierują dr Agnieszka Janiak-Jasińska (pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia), dr Agnieszka Pugacewicz (DELaB) oraz Grzegorz Bochenek (BWR).

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat działań przewidzianych programem ZIP znajdują się na stronie www.zip.uw.edu.pl. Zamieszczane są tam też aktualne ogłoszenia o konkursach i inne informacje, ważne dla uczestników programu.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb