ZIP – wyjazdy zagraniczne doktorantów

Dodatkowy nabór wniosków na wyjazdy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku zostanie ogłoszony w kwietniu. Wszystkie pytania dotyczące programu należy wysyłać na adres wyjazdy.zip@uw.edu.pl

W programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych mogą wziąć udział doktoranci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Program daje możliwość otrzymania dofinansowania wypłacanego w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełnego sfinansowania kosztów podróży. Wysokość diety określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30-14.00, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 24) lub przesłać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” 

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników laureaci konkursu będą zobowiązani do podpisania deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje: wyjazdy.zip@uw.edu.pl

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb