Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW mogą odbyć praktyki w firmach i instytucjach w 28 krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii Północnej i Turcji. Trwa nabór wniosków.

Miejscem praktyk mogą być uczelnie, biblioteki, laboratoria, muzea, biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki administracji, placówki naukowo-badawcze i inne organizacje. Praktyki mogą stanowić integralną część programu studiów (praktyki obowiązkowe) lub być ich uzupełnieniem (praktyki nieobowiązkowe). Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni.

O wyjazd można się starać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktyki. Ich program musi być zgodny z programem studiów. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem trzeba złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą oraz napisać test z języka obcego, w którym mają się odbywać praktyki (obowiązuje tylko dla niektórych języków). W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicąhttp://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2018-2019.

Kontakt: dwiacek(at)adm.uw.edu.pl.