Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

108 miejsc na zagraniczne praktyki studenckie (SMP/KA103/2018)  na praktyki do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki studenckie (SMP/KA103/2018)  do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2018/2019 

108 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

(Komunikat BWZ nr 7/19/SMP/2018/2019) 

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
 1. Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 300 dni, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”, przy czym praktyka musi się rozpocząć przed 01.10.2019 r.
 1. Miesięczne stypendium  wynosi:
  1. 600 EURO – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  2. 550 EURO – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  3. 500 EURO – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
 2. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności: http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci , według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
  1. zgłoszenie kandydatury studenta;
  2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  3. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
 1. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.
 1. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.

Warszawa, 21.05.2019 r.                                                   

Sylwia Salamon

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb