Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

30 miejsc na zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA/KA103/2018) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

Zagraniczne praktyki absolwenckie (SMPA/KA103/2018) do krajów programu dla studentów przyszłych absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Rok akademicki 2018/2019

 30 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 (Komunikat BWZ nr 8/19/SMPA/2018/2019) 

 

 1. Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
 2. Stypendium będzie przyznawane na okres od 60 do 90 dni, a pobyt na praktyce może zostać przedłużony bez stypendium, o ile student posiada odpowiedni „kapitał mobilności”.
 3. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci UW, którzy nie przystąpili jeszcze do egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej i posiadają status studenta UW, a którzy praktykę odbędą w ciągu 12 miesięcy od daty obrony i rozpoczną ją przed 10.2019 r.
 4. Miesięczne stypendium:
  1. 600 EURO – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  2. 550 EURO – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  1. 500 EURO – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
 1. Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności: http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
  1. zgłoszenie kandydatury studenta;
  2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  3. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
 2. Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068.
 3. Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.

Warszawa, 21.05.2019 r.                                                   

Sylwia Salamon

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb