1 października do grona społeczności akademickiej UW dołączą nowi studenci. Z myślą o nich powstała publikacja zawierająca najważniejsze informacje na temat uczelni. Przewodnik dla studentów I roku jest jedną z tegorocznych broszur informacyjnych przygotowanych przez Biuro Prasowe UW.

Publikacja zawiera podstawowe wskazówki odnośnie pierwszych kroków na Uniwersytecie Warszawskim, w tym najważniejsze informacje dotyczące nowego regulaminu studiów, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

W przewodniku można znaleźć informacje na temat rejestracji na zajęcia, lektoratów, wymiany krajowej i zagranicznej oraz pomocy materialnej. Czytelnicy dowiedzą się m.in. czym jest USOS, jak przedłużyć legitymację studencką oraz gdzie ubiegać się o stypendium. Studenci I roku znajdą w przewodniku także kalendarz akademicki, informacje na temat punktów wsparcia na UW oraz mapy – jedna z nich ułatwia poruszanie się się po kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, a druga przemieszczanie po Warszawie pomiędzy kampusami.

Publikację w wersji elektronicznej oraz pozostałe materiały informacyjne o UW można pobrać tutaj. Wersja drukowana przewodnika jest dostępna w Biurze Prasowym UW oraz na wydziałach. Materiały drukowane będą rozdawane studentom podczas dni adaptacyjnych i inauguracji wydziałowych.

Przewodnik dla studentów