Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii zaprasza na zebranie wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo, w następujących terminach:

 21.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora;

 22.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Zaproszenie dotyczy nauczycieli akademickich, którzy wskazali przynależność do dyscypliny literaturoznawstwo.

Zebrania odbędą się w Auli 1.007 w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Uprzejmie przypominam, że dla ważności wyborów muszą zostać spełnione dwa warunku:
(1) wymagane jest kworum;
(2) kandydaci muszą uzyskać bezwzględną większość głosów.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. W miarę możliwości, uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie; WKW będzie wpuszczała do Auli od godz. 15:30.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb