Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny „Nauki o kulturze i religii”

UWAGA!
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki zwołuje w dniu
22 października 2019 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4
(główny gmach Wydziału Polonistyki, kampus centralny)
zebranie
P.T. Nauczycieli Akademickich UW
mających
tytuł profesora lub doktora habilitowanego,
którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny
nauki o kulturze i religii,
w celu wyboru
18 członków Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki o Kulturze i Religii
w kadencji 2019-2020

Apelujemy o jak najliczniejsze stawiennictwo (wymagane kworum!)
Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

UWAGA!
Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki zwołuje w dniu
24 października 2019 r. (czwartek) o 17:00 w s. 4
(główny gmach Wydziału Polonistyki, kampus centralny)
zebranie
P.T. Pozostałych Nauczycieli Akademickich UW,
którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny
nauki o kulturze i religii,
w celu wyboru
7 członków Rady Naukowej Dyscypliny
Nauki o Kulturze i Religii
w kadencji 2019-2020

Apelujemy o jak najliczniejsze stawiennictwo (wymagane kworum!)
Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW
Iwona Burkacka
Warszawa, 1.10.2019 r.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb