Zmiana terminu naboru wniosków w ramach NPRH w 2019 – deadline: 18 listopada w BOB, 30.11.2019 w MNiSW

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach NPRH

Informujemy, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH został przedłużony do 30 listopada 2019 r.

Treść komunikatu

Żródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-konkursach-nprh


Informujemy, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH będzie trwał do 30 listopada 2019 r. (18 listopada w Biurze Obsługi Badań)

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Uniwersalia:

 • „Uniwersalia 2.1” – przedstawienie:
 • projektu obejmującego przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło nie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym,
 • listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH,
 • „Uniwersalia 2.2” – przedstawienie projektu obejmującego przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym i analitycznym;
 • W ramach modułu „Fundamenty” – przedstawienie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności:
  • a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  • b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych,
  • c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  • d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”, podmodułu „Uniwersalia 2.2” i modułu „Fundamenty”– przedstawienie oceny możliwości wpływu realizacji projektu na rozwój młodych naukowców.

https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2019-r

Wskazówki:

W sekcji Informacje o wnioskodawcy

Czy wnioskodawca jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz upowszechniania nauki? Nie

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb