17. Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze dla uczczenia pamięci profesorów Akaki Szanidze i Jana Brauna

  1. Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze (1899-1942) odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dn. 6-8 grudnia 2020 roku.

Konferencja „Euscaro-Caucasica. Języki Ibero-Kaukaskie i język baskijski oraz literatura starogruzińska” będzie poświęcona pamięci wybitnych profesorów Akaki SZANIDZE (1887-1987) i Jana BRAUNA (1926-2015), badaczy języków ibero-kaukaskich,i baskijski oraz literatury starogruzińskiej.

Konferencja będzie poświęcona językom ibero-kaukaskim i baskijskim oraz związkom genetycznym języka baskijskiego z językiem kartwelskim (gruzińskim). Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kiedy Baskowie utracili kontakt z pozostałymi plemionami kartwelskimi, oraz podejmiemy próbę zrekonstruowania historii owego procesu, wychodząc z założenia, że pokrewieństwo badanych języków świadczy o istnieniu ich pierwotnej więzi, opartej na wspólnocie etnicznej / plemiennej posługującej się tymi językami. Wiele przesłanek lingwistycznych, antropologicznych i archeologicznych pozwala umiejscawiać pierwotne siedziby plemion protokartwelskich (gruzińskich) w szeroko pojmowanym regionie Małego Kaukazu.

Będziemy także dyskutować o literaturze starogruzińskiej (V-XI). Konferencja będzie doskonałym miejscem spotkania i wymiany myśli dla wszystkich badaczy i uczonych, którzy zainteresowani są literaturą starogruzińską i chcą badać oryginalną gruzińską literaturę kościelną (hagiograficzną, hymnograficzną i filozoficzną), a także rękopisy, księgi powstałe w Tao-Klardżeti w południowo-zachodniej Gruzji, dzieła literackie przechowywane w gruzińskich monasterach na półwyspie Atos w północnej Grecji, w Stambule, w Palestynie i w Syrii.

Z uwagi na międzynarodowy charakter Konferencji referaty przyjmowane są w języku angielskim.

Ważne terminy:

30 marca     2020             –          nadsyłanie propozycji referatów na adres mailowi programy.studium@uw.edu.pl   oraz  d.kolbaia@uw.edu.pl

30 kwietnia 2020             –          ostateczny termin decyzji dotyczących przyjęcia abstraktów.

30 września 2020            –          ostateczny termin przesyłania referatów w formie artykułów.

6-8 grudnia 2020             –          17. Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze.

Przewidujemy publikację referatów.

Wygłoszone referaty w formie artykułów poddanych recenzji ukażą się w księdze jubileuszowej powstałej z okazji przypadającej w 2021 roku dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin Profesora Jana Brauna (1926-1915)

Organizatorzy:

Studium Europy Wschodniej  Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

 

 


Call For Papers:

You are welcome to participate in the 17th Annual International Caucasus Conference in Memory of St. Grigol Peradze (1899-1942), organized by the Centre for East European Studies, Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw. The conference will take place at the University of Warsaw on December 6-8, 2020 and is dedicated to the memory of the prominent Professors Akaki SHANIDZE (1887-1987) and Jan BRAUN (1926-2015) to commemorate their contributions to Caucasian, Kartvelian and Basque languages, and Old Georgian literature.

“Euscaro-Caucasica. Ibero-Caucasian and Basque Languages and Old Georgian Literature”

  1. The conference will focus on language and literature issues. Concerning linguistic issues, we would like to discuss the topic of Ibero-Caucasian and Basque languages, and genetic relationships between them. During this conference we are going to approach the question when the Basques lost their contact with the other Kartvelian tribes, and to reconstruct the history of this process, assuming that the relationship of the studied languages testifies to the existence of their original relationship based on the ethnic/tribal community using these languages.
  2. Concerning Old Georgian literature, the conference will provide a good platform for specialists who are interested in and want to study original Georgian Literature Hagiographic, Hymnographic and Philosophical – to meet and exchange thoughts.

The working language of the 17th Annual International Caucasus Conference is English.

Key Dates:

March 30, 2020 Application deadline (paper proposals and abstracts submission)

The application should include: programy.studium@uw.edu.pl and

d.kolbaia@uw.edu.pl

 

(1) Title of the paper;

(2) Brief resume, no more than a page (400 words), brief information about the presenter (CV).

 

April 30, 2020 Final decision regarding abstracts acceptation

 

September 30,2020 Deadline for full paper submission

 

December 6-8, 2020  

The 17th Annual International Caucasus Conference in Memory of St. Grigol Peradze

Paper publication:

Selected papers after reviewing will be published in a jubilee book on the occasion of the ninety-fifth anniversary of the birth of Professor Jan Braun in 2021.

We strongly invite You to apply!

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb