Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną

3 kwietnia rektor UW wydał zarządzenie umożliwiające elektroniczny obieg i kontrolę dokumentów finansowych w czasie trwania stanu epidemii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość przesyłania do Kwestury skanów dokumentów. Czasowe zmiany mają zastosowanie od 6 kwietnia.

Od poniedziałku Kwestura będzie mogła realizować płatności niezbędne do sprawnego funkcjonowania wydziałów i innych jednostek na podstawie skanów pism, a osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne zdalnie rozliczać się z wykonanych zleceń. Dostarczenie oryginalnych dokumentów będzie konieczne, ale dopiero po odwołaniu zarządzenia.

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19 (pdf)

 

Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb