Mikrogranty IDUB uruchomione

W dniach 15 lipca – 15 września 2020 zostaje wstrzymane przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przerwa dotyczy naboru w działaniach:

 


Mikrogranty IDUB
Mikrogranty IDUB

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzeniem wkładu własnego jednostki. Dotyczy on organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych.

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników planujących następujące działania:
  • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
  • organizacja konferencji przez UW;
  • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
  • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
  • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
  • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
  • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne tutaj >>

Obieg dokumentów

Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: idub@uw.edu.pl 

Osoby do kontaktu:

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb