Egzaminy w trybie zdalnym Egzaminy w trybie zdalnym

UWAGA: zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
 
Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br., ponieważ tego dnia zostaną udostępnione przez DAK wszystkie nowe funkcje APD, które pozwolą na  przeprowadzenie całego procesu w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Do 10 czerwca otrzymają Państwo także opracowane przez BSS i DAK instrukcje korzystania z nowych funkcjonalności APD, w tym przede wszystkim wypełnienia protokołu w formie elektronicznej.
 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb