Informacja o zajęciach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

Szanowni Studenci!

W związku z zagrożeniem epidemicznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie.

W wyjątkowych sytuacjach i w konsultacji ze Studentami zajęcia mogą się odbywać stacjonarnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów rygoru sanitarnego.

Lista zajęć odbywających się w trybie synchronicznym i asynchronicznym, zgodnie z deklaracjami wykładowców zaakceptowanymi przez KJD, powinna zostać ogłoszona studentom na początku semestru, wraz ze wskazaniem narzędzia (platformy), które będzie wykorzystywane w nauczaniu zdalnym.

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem przyjętym na rok akademicki 2020/21.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W przypadku zajęć prowadzonych synchronicznie zaleca się, by Studenci mieli włączone kamery.

Studenci są zobowiązani do używania kont przypisanych do domeny student.uw.edu.pl

 

Dzień adaptacyjny dla studentów 1 roku odbędzie się 2 października br. – zdalnie

  • godz. 10.00-13.00 – dla wszystkich kierunków WO łącznie
  • godz. 15.00-16.30 – każdy kierunek oddzielnie w ramach jednostek wewnętrznych

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb