Małe Granty CRAC UW

Centre for Research on Ancient Civilizations UW ogłasza konkurs na małe granty wspierające aktywność naukową i upowszechnianie wyników badań nad starożytnością. Wsparcie przeznaczone jest dla tych działań, które w punktowy, wymierny sposób przyczynią się do lepszej jakości badań i publikacji starożytniczych i umocnienia kontaktów zagranicznych oraz pozycji międzynarodowej UW.

Przedmiotem wniosków mogą być krótkie wyjazdy studyjne niezbędne do przygotowania artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych etc.

Wnioski mogą składać pracownicy, doktoranci i emeryci UW zaangażowani w jego działalność badawczą.

Maksymalna kwota, o którą można aplikować to 20 000 zł. Budżet konkursu jest jednak ograniczony i w przypadku dużego napływu projektów wysokiej jakości, komisja może nie przyznać wnioskodawcy pełnej kwoty. 

Wnioski należy składać za pomocą załączonego formularza do 15 października 2020 r., przesyłając je na adres crac@uw.edu.pl z dopiskiem „małe granty.

Projekt musi być zrealizowany do 15 lipca 2021 i rozliczony w ciągu 30 dni od daty zakończenia.


CRAC UW Small Grants

The Centre for Research on Ancient Civilizations UW is opening a call for applications for CRAC Small Grants. The grants aim at supporting research and dissemination within the field of ancient studies, and particularly  these activities which will contribute to a better quality of research, publications and UW’s international position.

The eligible activities include but are not limited to: short research stays necessary for the completion of an article or grant application, publications in the world leading journals or publishing houses (particularly copy-editing, proof-reading, copyrights for illustrations), organization of international conferences or sessions at international congresses, visits of foreign scholars with seminar papers or plans of common projects. 

The call is open for all active and emeriti researchers and doctoral students of the University of Warsaw.

The maximum amount which can be applied for is 20 000 PLN, but please, note, that the budget of the call is limited and if we receive a large number of excellent proposals the selecting committee may reduce this amount. 

The application form attached to this message should be sent to the following address: crac@uw.edu.pl with the words ‘small grants’ in the subject line, on 15 October 2020 at the latest.

The projects must be completed by 15 July 2021. The final report has to be submitted within 30 days after the end of the project.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb