Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza-news Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza-news

IDUB – Szkolenia i warsztaty dla redaktorów oraz pracowników redakcji czasopism

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty online dla redaktorów oraz pracowników redakcji czasopism wydawanych na Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach Działań:

 • I.2.1. Poprawa zdolności publikacyjnych
 • I.2.2. Podniesienie wpływu regionalnego na naukę poprzez wysokiej jakości rozpowszechnianie wyników
 • V.3.5. Program rozwoju i doskonalenia kompetencji „miękkich” naukowców

zapraszamy na trzy szkolenia i warsztaty dla redaktorów oraz pracowników redakcji czasopism wydawanych na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone w trybie online:

Szkolenie I

Temat Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism
Termin szkolenia 14.10.2020
Język prowadzenia szkolenia polski
Program
12:00-14:00 Zakres bazy Scopus
Kryteria oceny i wyboru czasopism
Omówienie procesu oceny czasopism
Utrzymanie jakości czasopism (re-ewaluacja)
Wsparcie dla lokalnych czasopism naukowych
14:00-14:30 Pytania i dyskusja

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia. Warsztat jest dedykowany pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia spoza uczelni nie będą przyjmowane (np. rejestracja przy użyciu adresu mailowego innego niż adres Uniwersytetu Warszawskiego).

Rejestracja: https://elsevier.zoom.us/j/99412082804?pwd=T2pmMk15SExabkVWRG56cnlZSU4vUT09

 

Szkolenie II

Temat Wsparcie redakcji i czasopism w procesie doskonalenia jakości wydawniczej – warsztat dla redakcji prowadzony przez Clarivate Analytics (Web of Science)
Termin szkolenia 15.10.2020
Język prowadzenia szkolenia wyłącznie w języku angielskim
Program
10.00-11:30 Web of Science, kryteria selekcji, proces oceny i indeksacji (Mireia Guardingo)
11:30-13:00 Strategiczne wsparcie dla redakcji i czasopism (Fiorin Craciun)
13:00-13:30 Przerwa
13:30-14:30 Jak wykorzystać dostępne bazy i narzędzia Web of Science, Incites, JCR, Publons w procesie redakcyjnym (Marcin Kapczyński)
14:30-15:00 Pytania i dyskusja

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia. Warsztat jest dedykowany pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoszenia spoza uczelni nie będą przyjmowane (np. rejestracja przy użyciu adresu mailowego innego niż adres Uniwersytetu Warszawskiego).

Rejestracja: https://clarivate.libwizard.com/f/rejestracjanawarsztat

 

Warsztat III – indywidualne konsultacje redakcji – baza Scopus

Temat Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism
Termin szkolenia 16.10.2020
Język prowadzenia warsztatów polski

!!! Liczba miejsc ograniczona !!!

W ramach konsultacji umożliwiamy redakcjom indywidualne rozmowy z ekspertem ds. naukowych baz danych i rozwiązań Elsevier dla naukowców.

Zaplanowane zostały 4 sesje po 30 min., gdzie przedstawiciele redakcji (max 3 osoby na jednej sesji) będą mogli przedyskutować wszelkie kwestie dotyczące indeksacji czasopism, standardów czy wytycznych, jak równie zadać indywidualne pytania dotyczące własnych periodyków.

W ramach konsultacji przewidziano spotkanie z czterema Redakcjami. W przypadku większego zainteresowania możliwe będzie zorganizowanie kilku dodatkowych konsultacji w późniejszym czasie.

Jedynie aplikacje spełniające poniższe wytyczne będą procedowane:

 • dane wszystkich uczestników (imię, nazwisko, jednostka, adres email),
 • reprezentowane czasopismo (pełny tytuł, nr ISSN, link do strony internetowej),
 • wskazanie JEDNEJ (1) sesji,
 • tytuł wiadomości email: „Konsultacje Scopus – NAZWA CZASOPISMA – sesja (numer)” (np. Konsultacje Scopus – Journal of Agriculture – sesja 3).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: joanna.lewczuk@adm.uw.edu.pl. Przyjęte zgłoszenia zostaną potwierdzone poprzez przesłanie dostępu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi tylko na przyjęte zgłoszenia. Obowiązuje kolejność zapisów

Dostępne sesje:

 • 10:30-11:00 – sesja 1
 • 11:10-11:40 – sesja 2
 • 12:00-12:30 – sesja 3
 • 12:40-13:10 – sesja 4

 

Czytaj więcej: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2020/10/szkolenia-i-warsztaty-dla-redaktorow-oraz-pracownikow-redakcji-czasopism/

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb