Wydziałowe Pracownie Dydaktyczne – terminy spotkań

W związku z późniejszym, z powodu pandemii, rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2020/21 informujemy, że zajęcia Pracowni WO zaczynają się 21 X, od Pracowni Języków, a następne zajęcia kolejnych Pracowni, zgodnie z przygotowanym wcześniej kalendarzem.
Zaplanowane kolejno na 7 i 14 X zajęcia Pracowni Filozofii i Religii oraz Pracowni Dziejów się nie mogły odbyć. O dodatkowych terminach studenci zostaną poinformowani 4 XI (Pracownia Filozofii) i 18 XI (Pracownia Dziejów).

Terminy spotkań:

Kalendarium konwersatoriów orientalistycznych w roku akad. 2020/21 (sem. zim., sem. let.)

Pr. filozofii i religii:                            04.11.20       09.12.20       27.01.21       17.03.21       14.04.21    12.05.21

Pr. dziejów:                                          18.11.20       16.12.20       24.02.21       24.03.21       21.04.21    19.05.21

Pr. języków:                   21.10.20       25.11.20       13.01.21       03.03.21       31.03.21       28.04.21    26.05.21

Pr. literatur i kultur:   28.10.20       02.12.20       20.01.21       10.03.21       07.04.21       05.05.21   02.06.21

 

11 XI – Święto

23 XII – 6 I wakacje zimowe

28 I – 10 II sesja zimowa

11-17 II przerwa

1-6 IV wakacje wiosna

od 14 VI sesja

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb