Informacje oraz ogłoszenia o wyborach do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Informacje oraz ogłoszenia o wyborach do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo, które przeprowadza Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

1. Ogłoszenie komisja skrutacyjna RNDJ

1. Wybory do RNDJ – informacje

2. Ogłoszenie zgłaszanie kandydatur do RNDJ

3. Ogłoszenie wybory RNDJ

TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb