USOSweb – podpięcia przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Oliwa
Z-ca Kierownika
Biuro Spraw Studenckich UW
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb