Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

ERASMUS+ – Serdecznie zachęcamy do udziału w I turze wstępnej kwalifikacji programu wymiany akademickiej Erasmus

rok akademicki 2021/2022

Serdecznie zachęcam do udziału w I turze wstępnej kwalifikacji programu wymiany akademickiej Erasmus+.

Erasmus+ umożliwia zrealizowanie części programu studiów w uczelni partnerskiej, z którą dana jednostka WO ma umowę. Oferta skierowana jest do studentów pierwszego stopnia (II i III rok), drugiego stopnia (I rok) oraz do uczestników studiów doktoranckich i Szkół Doktorskich UW.

KRYTERIA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI*

  • średnia ocen co najmniej 3,49
  •  udokumentowana znajomość języka kraju docelowego na poziomie określonym w umowie z uczelnią partnerską (B1, B2 lub C1)
  •  nie więcej niż jedno warunkowe zaliczenie w dniu składania podania
    *szczegółowe zasady kwalifikacji w załączniku

TRYB KWALIFIKACJI

  • Rekrutacja trwa do 12. marca 2021 r.
  • Zgłoszenia należy składać przez system USOS.
  • Po uprzednim zgłoszeniu przez USOS, potwierdzenie znajomości języka na wymaganym poziomie (np. certyfikat lub wyciąg z USOS-a) oraz informację o wysokości średniej proszę przesłać na adres m.e.sandowicz@uw.edu.pl.

STYPENDIA
Wysokość stypendium Erasmus zostanie podana przez Biuro Współpracy z Zagranicą po opublikowaniu przez Komisję Europejską Przewodnika po Programie 2021 oraz potwierdzeniu przez Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji wysokości przyznanych UW funduszy.

Czytaj więcej [pdf]

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb