VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”

Konferencja współorganizowana przez Wydział Orientalistyczny UW i Fundację Karaimskie Dziedzictwo. 

Termin:  19-20  kwietnia 2021 roku  online na platformie Zoom


VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna/6th All-Polish Conference of Oriental Studies

 Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki/Myth, Image, Metaphor in the Cultures of Asia and Africa

19-20 kwietnia 2021 r./April 19-20, 2021 (online)

Zoom Meeting ID: 312 657 8896

Passcode: HaY7Du

 Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka”


Program Konferencji/Conference Programme

19 kwietnia / April 19

09.00Otwarcie Konferencji / Opening of the Conference

prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki – prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego / President of the Polish Society for Oriental Studies

prof. dr hab. Piotr Taracha – dziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego / Dean of the Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw

09.10-10.30 – Sesja naukowa poświęcona 50. rocznicy śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego / Session on Karaim Studies Commemorating the 50th Anniversary of the Death of Prof. Ananiasz Zajączkowski

Prowadzenie / Chair: dr Anna Sulimowicz-Keruth

dr Anna Sulimowicz-Keruth, Uniwersytet Warszawski, Profesor Ananiasz Zajączkowski – życie i dzieło Uczonego

prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, Uniwersytet Jagielloński, Wkład Ananiasza Zajączkowskiego w badania nad zapożyczeniami orientalnymi w języku polskim

prof. UJ dr hab. Michał Nemeth, Uniwersytet Jagielloński, Why to Pray in Polish? A Study of Early-19th-Century Polish Spoken by Karaims in Lutsk

10.30-10.40 – przerwa / Break

10.40-12.10 – Warsztaty Przekład językowy i przekład kulturowy / Workshop on Translation of Language or Translation of Culture

prof. dr hab. Marek Dziekan, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Uniwersytet Warszawski; dr Anna Zalewska, Uniwersytet Warszawski

10.40-12.40 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś

10.40-11.00 dr Nargiz Akhundova, Uniwersytet Warszawski, The Safavids: from Shaikhs to Shahs

11.00-11.20 dr Kamila Barbara Stanek, Uniwersytet Warszawski, Językowy obraz bohatera i bohaterstwa w przysłowiach tureckich

11.20-11-40 dr Sylwia Filipowska, Uniwersytet Jagielloński, Literacki obraz Stambułu w poezji Saita Faika Abasıyanıka

11.40-12.00 mgr Melaike Hüseyin, Uniwersytet Warszawski, Reality Behind the Myth and Image of Turkish Women Depicted by the European Orientalists (19th to 20th century)

12.00-12.20 mgr Karolina Olszowska, Uniwersytet Jagielloński, Obraz wojny narodowo-wyzwoleńczej w twórczości Halide Edip Adıvar

12.20-12.40 – dyskusja / Discussion

12.40-13.00 – przerwa obiadowa / Lunch Break

13.00-14.40 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: prof. dr hab. Marek Dziekan

13.00-13.20 dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski, Obraz kobiecej zazdrości w tradycji literackiej Japonii

13.20-13.40 dr Shahla Kazimova, Uniwersytet Warszawski, Strażnicy duszy narodu. Mitologizacja wędrownych poetów, pieśniarzy w kulturze tureckich ludów (na przykładzie azerbejdżańskich aszugów)

13.40-14.00 dr Magdalena Kubarek, Uniwersytet Warszaqwski, Obraz męczennika we współczesnej powieści muzułmańskiej

14.00-14.20 dr hab. Andrzej Drozd, Uniwersytet Warszawski, Ali, rycerz boski. Ali Ibn Abi Talib w fabularystyce Tatarów polsko-litewskich

14.20-14.40 dr hab. Marcin Grodzki, Uniwersytet Warszawski, Sīrat an-nabī autorstwa Muḥammada Ibn Isāqa – problem źródła historycznego

 14.40-15.00 – dyskusja / Discussion

15.00-15-10 – przerwa / Break

15.10- 16.50 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: dr Sylwia Filipowska

15.10-15.30 mgr Pi-Chun Chou, Uniwersytet Jagielloński, Między egzotyzacją a udomowieniem – wyzwania dla polskiego tłumacza klasycznej chińskiej powieści na przykładzie postaci kobiecych w Śnie Czerwonego Pawilonu

15.30-15.50 dr Jakub Zamorski, Uniwersytet Jagielloński, „Zen” wraca do Chin – mit i historia we współczesnym chińskim obrazie buddyzmu chan

15.50-16.10 dr hab. Ewa Rynarzewska, Uniwersytet Warszawski, Mit we współczesnej literaturze koreańskiej: Gdy dojrzewa gryka (Memil kkot p’il muryŏp) Yi Hyo-sŏka (1907-1942)

16.10-16.30 dr Aleksander Janiszewski, Politechnika Kijowska, Ukraina, Dyskurs afrykański na łamach czasopisma «Arcana»

16.30-16.50 – dyskusja / Discussion

16.50-17.00 – przerwa / Break

17.00-18.40 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: prof. dr hab. Marek Mejor

17.00-17.20 dr Joanna Gruszewska, Uniwersytet Jagielloński, Metafory nibbany (nibbāna) i sansary (saṃsāra) w Pieśni Sumedhy (Therīgāthā 450-524)

17.20-17.40 dr Teresa Miążek, Uniwersytet Wrocławski, Narrator jako pomost między mitem a rzeczywistością- wybrane utwory z literatury hindi

17.40-18.00 dr hab. Ołena Łucyszyna, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Semantyka słowa púruṣa w Rygwedzie jako źródło rozumienia człowieka w myśli indyjskiej

18.00-18.20 dr Nina Budziszewska, Uniwersytet Wrocławski, Metafora wewnętrznej ofiary… a może rzeczywiste zalecenie? Starożytna literatura Indii o tapasie

18.20-18.40 – dyskusja / Discussion

 

20 kwietnia / April 20

09.00-11.00 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: dr Magdalena Kubarek

9.00-9.20 dr Małgorzata Sobczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Symbolika eschatologiczna w buddyjskim obrzędzie mukaekō

9.20-9.40 dr Filip A. Jakubowski, dr hab. Joanna Maciulewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wątki orientalne w The Siege of Damascus Johna Hughes’a (wyd. 1720) jako przykład postrzegania Bliskiego Wschodu w Europie XVIII wieku

9.40-10.00 dr Agnieszka Graczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Współczesny obraz ateistów i apostatów kreowany przez przywódców politycznych i religijnych na Bliskim Wschodzie

10.00-10.20 mgr Monika Janota, Uniwersytet Jagielloński, Dżinn i muza jako źródła poetyckiego natchnienia w Traktacie o przewodnikach i zwodnikach Ibn Šuhayda al-Andalusīego i Beniowskim Juliusza Słowackiego

10.20-10.40 dr Zofia Sawicka, Uniwersytet Rzeszowski, Mitologia Państwa Islamskiego

10.40-11.00 – dyskusja / Discussion

11.00-11.10 – przerwa / Break

11.10-13.10 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: dr hab. Marcin Grodzki

11.10-11.30 dr Adrianna Maśko, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Obraz Kurdów Fajlijskich w dwóch powieściach irackich pisarek na emigracji

11.30-11.50 mgr Kamila Panek, Uniwersytet Warszawski, Teoria metafory pojęciowej w wierszu “Stary człowiek“ Jego Wysokości Szejka Mohammada Ibn Raszida Al-Maktuma

11.50-12.10 mgr Aleksandra Szklarzewicz, Uniwersytet Jagielloński, Obraz języka francuskiego w wybranych dziełach współczesnych pisarzy algierskich

12.10-12.30 dr Karolina Kłoszewska, Uniwersytet Warszawski, Motywy mitologiczne w tamilskich pieśniach religijnych na przykładzie kultów bóstw żeńskich

12.30-12.50 dr Blanka Katarzyna Dżugaj, Uniwersytet Warszawski, Mit na ekranie – nowe oblicza motywów mitologicznych i epickich w kinie indyjskim

12.50-13.10 – dyskusja / Discussion

13.10-13.30 – przerwa obiadowa / Lunch Break

13.30-15.30 – sesja naukowa /Session

Prowadzenie / Chair: prof. UW dr hab. Agata Bareja-Starzyńska

13.30-13.50 Prof. Vladimir Uspensky, Ph.D., St. Petersburg State University, Russia, The Jalkhanza Khutugtus of Khalkha Mongolia

13.50-14.10 Prof. Michael Knüppel, Ph.D., Arctic Studies Center (SC), Liaocheng University / Liaocheng Province/ China, Aspects of the Motive of Cannibalism in Northern Eurasia, and Their Reflections in Altaic and ‘Pelaeosiberian’ Languages

14.10-14.30 Attila Mátéffy, Ph.D. Candidate, University of Bonn, Germany, Myth, Image, Metaphor in Cultures of Central Eurasia: Embodiment, Categorization System and Image Schema in a Central Eurasian Mythological and Ritual Tradition

14.30-14.50 Adriana Elena Stoican, Ph.D., Bucharest University of Economic Studies, Romania, Mythical Echoes of Deracination in Jhumpa Lahiri’s In Other Words

14.50-15.10 Reza Heidarizadi Ph.D., Encyclopedia Islamica Foundation, Teheran, Iran, Conceptualization of Force and Direction of Force in Persian Language

15.10-15.30 – dyskusja / Discussion

15.40-15.50 – przerwa / Break

15.50-17.50 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: prof. UW dr hab. Agata Bareja-Starzyńska

15.50-16.10 Prof. Mykhaylo Yakubovych, Ph.D., Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Germany, The Qur’an in Azerbaijanian: Sunni, Sunni-Salafi and Shia Discourses

16.10-16.30 Basilius Bawardi, Ph.D., University of Bar Ilan, Israel, The Palestinian Writer Shaykha Ḥlaiwā and the Passion for Transgression

16.30-16.50 Nihad Fottouh, Ph.D., Université Française d’Égypte, Egypt, Reminiscences of the Myth of Isis in the Representation of Egyptian Mother: The Speeches of President Sisi to Support

16.50-17.10 Najla Kalach, Ph.D., University of International Studies of Rome, Italy, On the Wednesdays in the Syrian City of Homs and the Feast of Fools According to the Sources: Myth or Reality?

17.10-17.30 Dana Radler, Ph.D., Bucharest University of Economic Studies, Romania, Friendship in the Egyptian Tale of Two Friends and Panait Istrati’s stories

17.30-17.50 – dyskusja / Discussion

17.50-18.00 – przerwa / Break

18.00-19.40 – sesja naukowa / Session

Prowadzenie / Chair: prof. dr hab. Marek Dziekan

18.00-18.20 dr hab. Joanna Grzybek, Uniwersytet Jagielloński, Silni jak sosny i cyprysy w zimie -mit, obraz i metafora drzewa na Tajwanie

18.20-18.40 mgr Anna Sroka-Grądziel Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, mgr Nastazja Stoch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Czy CHI je? Czy co CHI robi? Porównanie chińskiego i tajwańskiego słownikowego obrazu leksemu ‘jeść’

18.40-19.00 dr Monika Nowakowska, Uniwersytet Warszawski, Metaforyczność tekstu w służbie argumentacji egzegetycznej

19.00-19.20 mgr Krzysztof Gutowski, PAN, Rytuał jako metafora. Przykład rytuału wedyjskiego

19.20-19.40 – dyskusja / Discussion

19.40 – Zamknięcie Konferencji / Closing of the Conference

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb