Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć (w wymiarze min. 8 godzin akademickich).  Planowany wyjazd musi nastąpić najpóźniej 30. września 2022.
 
W przeciwieństwie do ubiegłych lat nabór na stypendia prowadzony będzie w trybie ciągłym. Kandydaci proszeni są o przygotowanie poniższych dokumentów:
  1. formularz zgłoszenia (opatrzony podpisem i pieczątką Dziekana);
  2. program nauczania (potwierdzony podpisami i pieczątkami Dziekana oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej).
Formularze oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/.
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń do 5. grudnia 2021 na adres m.e.sandowicz@uw.edu.pl.  

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb