Erasmus – Mobilność edukacyjna Erasmus – Mobilność edukacyjna

Dla studentów I, II i III stopnia – stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą zachęca studentów I, II i III stopnia do ubiegania się o stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus. Biuro będzie będzie co trzy miesiące informować o szczegółach konkursu. Prosimy o śledzenie zakładki http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/.

Warunki

Praktyka powinna być zgodna z programem studiów. Student może odbyć ją w organizacji zagranicznej, w uczelni kraju partnerskiego posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego lub w polskiej placówce dyplomatycznej (pod warunkiem, że realizowane zadania będą miały charakter międzynarodowy i będą realizowane w języku obcym). Minimalny czas praktyki to 60 dni. Program obejmuje wymianę z następującymi krajami: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Turcja, Wielka Brytania.

Miesięczne stypendium wynosi:

  • 620 euro – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  • 600 euro – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  • 550 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Studenci otrzymujący stypendium socjalne UW uprawnieni są do stypendium programu PO WER, którego wysokość wynosi:

  • 3069 zł – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  • 2984 zł – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  • 2771 zł – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Dodatkowe fundusze przeznaczono dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Kwalifikacje

Wstępna procedura kwalifikacji odbywa się na WO. Chętni muszą wypełnić formularz Learning Agreement for Traineeships w części Before the Mobility oraz udokumentować swoje osiągnięcia w nauce i znajomość języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza Learning Agreement for Traineeships w części Before the Mobility oraz przygotowanie listy osiągnięć naukowych i dokumentu potwierdzającego znajomość języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres m.e.sandowicz@uw.edu.pl.

Formularze oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2020-2021/. Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatorki ds. mobilności na WO, dr hab. Małgorzaty Sandowicz (m.e.sandowicz@uw.edu.pl).

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb