Granty Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC) Granty Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC)

IDUB – Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC) ogłasza kolejny konkurs na małe granty wspierające badania nad starożytnością

Przedmiotem wniosków mogą być np. krótkie wyjazdy studyjne, staże lub kwerendy niezbędne do ukończenia artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych.

  • Termin składania wniosków w najbliższym konkursie: 15 czerwca 2021.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 lipca 2021.
  • Termin realizacji projektów, które otrzymają finansowanie: 15 lipca 2022.

Terminy składania wniosków w kolejnych edycjach konkursu przewidywane są na: 31 sierpnia, 30 listopada 2021.

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się w zakładce https://crac.uw.edu.pl/pl/male-granty-crac-trzeci-nabor-wnioskow/

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb