Tryjarski Edward, ur. 31 III 1923, Warszawa, zm. 23.VIII.2021, Warszawa

Orientalista turkolog. Nestor orientalistów polskich. Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (Zakład Orientalistyki, 1953-1969; Instytut Historii Kultury Materialnej, 1970 do emerytury), redaktorem naczelnym „Rocznika Orientalistycznego” (1977-2004), członkiem honorowym Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich (Protobułgarów, Pieczyngów, Kumanów) oraz kontaktów Polski z muzułmańskim Wschodem.

 

Rocznik Orientalistyczny, t. 49 z. 1 (1994); z. 2 (1994), wyd. 1995: Księga dla uczczenia siedemdziesięciolecia Profesora Edwarda Tryjarskiego (= A Volume of studies dedicated to Professor Edward Tryjarski on His seventieth birthday / [The honorary committee Janusz Danecki, Aleksander Dubiński, Stanisław Kałużyński, Mieczysław J. Künstler, Tadeusz Majda]. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.

 

Tryjarski, Edward,

Armeno-Kipchak studies : collected papers / Edward Tryjarski ; ed. by Marek Mejor, Agata Bareja-Starzyńska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.

Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017. Prace Orientalistyczne t. 43. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb