Zarządzenie nr 3/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 30 września 2021 r. – dotyczy listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Dotyczy listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 112 z dn. 16.09.2021 r. postanawia się co następuje:

1

Na Wydziale Orientalistycznym UW następujące zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym:

 • Historia filozofii
 • Antropologia kulturowa
 • English Texts about Asia and Africa
 • Wstęp do badań historycznych
 • Klasyczny język egipski(Z)
 • Lektura tekstów egipskich lub koptyjskich(Z)
 • Osmanistyka
 • Religie Iranu i Afganistanu
 • Podstawowe wiadomości o Egipcie
 • Wiedza o klasycznym jęz. egipskim
 • Literatura i historia starożytnego Egiptu

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KJD: M. Widy-Behiesse

 

 

 

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb