Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie

Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie (rejestracja w systemie usos trwa do 24.10.2021 r.)
Zajęcia dostępne dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich i magisterskich.

 

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2021-OG-UN&group=3600-OG

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb