Zasady realizacji szkolenia dot. bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia mają obowiązek zrealizować studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Poniżej znajdą państwo zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.
Jednocześnie informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 szkolenie ogólnouniwersyteckie dostępne będzie dla studentów w następujących terminach:

1) Dla semestru zimowego:

  • I termin: od 2 listopada 2021 r. do 13 lutego 2022 r.
  • II termin: od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

2) Dla semestru letniego:

  • I termin: od 21 marca 2022 r. do 10 lipca 2022 r.
  • II termin: od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb