Expo 2020 Dubai

Szanowni Państwo,

wśród studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do realizacji praktyk zagranicznych podczas Expo 2020 Dubai, znaleźli się Studenci wielu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, tj. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci posługują się również wieloma językami tj. angielski, niemiecki, rosyjski, francuski czy hiszpański oraz bardziej niszowymi jak hebrajski, arabski, ormiański, turecki.

 
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i stworzenie studentom odpowiednich warunków do pogodzenia programu studiów z realizacją praktyk zagranicznych w ramach Programu praktyk zagranicznych dla 34 studentów Uniwersytetu Warszawskiego podczas Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai.
 
W związku z rozpoczęciem praktyk zagranicznych przez pierwszą turę studentów, dołączamy do wiadomości materiały informacyjne i zachęcamy do ich wykorzystania na Państwa stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Do materiałów dołączamy zdjęcia, które mogą uatrakcyjnić przekaz na Państwa stronie czy mediach społecznościowych. Dodatkowe zdjęcia Pawilonu Polski możliwe do wykorzystania: https://drive.google.com/drive/folders/1sKVIibYpXPrSMzwdyEY2q0IgdrcZisu8. Autorem zdjęć jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 
Do wykorzystania zostały również dołączone logotypy instytucji: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w formacie .png. Prosimy o ich uwzględnienie, co wynika z obowiązku informacyjnego płynącego z umowy UW-MEiN.
 
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie Biura Karier UW: https://biurokarier.uw.edu.pl/aktualnosci/praktyki-expo2020dubai/ lub w mediach społecznościowych:
Zachęcamy do ich udostępniania i korzystania z przygotowanej treści, a w razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Monika Niepiekło
Kierownik Biura Karier

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
BIURO KARIER
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

tel. +48 22 55 20 763

© 2023 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron: OlimpWeb